Сервис

Сервис

Вашиот партнер за брзо сервисирање.

Кога ќе купите Miele апарат, ќе изберете долговечност и најдобар квалитет. Доколку ви треба мислење или пак било каква помош, Miele сервис службата може да обезбеди брз и сигурна интервенција. Нашите Miele техничари и избраната услуга се претставени низ целата земја и можат да бидат во вашиот дом за многу кратко време.

Online service enquiry

If you would like to book a Miele service technician to repair your appliance, you can submit an online service request. If you prefer, appointments can also be made by calling Miele.

Trouble shooting guide

Occasional issues may arise in the daily operation of your appliance and most of them can be resolved without the need for a technician. The Miele Problem solving guide has been designed to give you easy access to information about possible causes and solutions to the most common issues you may encounter with your appliance.