MIELE

МИКРОБРАНОВИ ПЕЧКИ

МИКРОБРАНОВИ ПЕЧКИ (5)

Miele генерација 6000 микробрановите се нуди со два контролен панел опции: несакани контроли на традиционалната микробранова печка, и врвот контроли како стандард во сите други Miele печки, овозможувајќи лесна интеграција со други Miele апарати.

Микробрановите влезат во рерна и се гледа надвор од покривот, ѕидовите и подот во центарот на плочата за да се обезбеди дури и за готвење, повторно греење и одмрзнување. А изборот на излези со оптимални нивоа за готвење, повторно греење, и одмрзнување ветувања одлични резултати.