MIELE

МАШИНИ ЗА ПЕГЛАЊЕ

МАШИНИ ЗА ПЕГЛАЊЕ (2)

Во споредба со нормален железо, Miele ротациони железо има површина за пеглање 5 пати поголема. Големи нешта се толку многу полесно да се надминат со 83 цм ролери. А во случај перница, на пример, може да се пеглаат во еден премин - тоа е, во рамките секунди.